เป็นฟาร์มเห็ดหลินจือแดง เกษตรอินทรีย์คุณภาพดีเกรดพรีเมี่ยม เราเพาะเลี้ยงเห็ดในโรงเรือนเปิดดอกธรรมชาติ กางมุ้ง และโรงเห็ดระบบอัจฉริยะ
ควบคุมการผลิต และตรวจสอบการทำงานทุกขั้นตอนผ่านระบบคลาวด์แห่งแรกของ จ.ชัยนาท

เรายึดมั่นในความสัตย์ที่มุ่งมั่นเอาใจใส่ความสะอาดในทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อส่งต่อสุขภาพดีด้วยสินค้าเกษตรเกรดพรีเมี่ยมให้คุณและคนที่คุณรัก

   

เรามีความตั้งใจที่จะเป็นฟาร์มตัวอย่าง ทางการเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดสารพิษ และทางการใช้ระบบฟาร์มอัจฉริยะ
เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต และเราขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจให้ Angel Farm ดูแลคุณและคนที่คุณรั

บ้านเรามีปัญหาสุขภาพ จึงมีความสนใจการเพาะเห็ดที่เป็นยา นับจากเราเริ่มเพาะเลี้ยง บ้านเราไม่ต้องสั่งซื้อเห็ดราคาแพงอีกต่อไป 
เพราะเราเพาะเลี้ยงในบ้านเราได้ จากบ้านเราสู่ชุมชน จากชุมชนสู่ตลาดระดับจังหวัด และระดับประเทศ และจากตั้งเป้าขยายสู่ตลาดโลก
ส่งต่อสุขภาพดีไปเรื่อยๆจากรุ่นสู่รุ่น เราอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีโดยถ้วนหน้า เริ่มต้นจากตัวเรา ทำเอง กินเอง และส่งคนที่สนใจจริง

Phase 1
เราเริ่มต้นจากเห็ดนางฟ้าข้างบ้าน สู่เห็ดหลินจือเห็ดเศรษฐกิจ โดยการปรับยุ้งข้าวเก่าของคุณตา มาเป็นโรงเปิดดอกเห็ดกางมุ้ง เพื่อป้องกันแมลง

 

 

Phase 2

เรามีแผนจะขยายสู่ในระบบฟาร์มเห็ดอัจฉริยะเพื่อควบคุมประสิทธิภาพ และคุณภาพผลผลิตให้ดียิ่งขึ้น และพร้อมส่งต่อความรู้ให้กับผู้ที่สนใจในรูปแบบโครงข่าย

 

Mission
เรามุ่งมั่น เรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพผลผลิต โดยใช้ระบบที่ทันสมัย และตรวจสอบได้


Vision
หวังให้เป็นแหล่งเรียนรู้การเพาะเห็ดเป็นยา แบบครบวงจร เป็นคลังความรู้ และสร้างเครือข่ายให้แก่คนรักเห็ด

Visitors: 3,217